Kvinnor har högre utbildning – men tjänar mindre

Männen tjänar fortfarande mer
Pixabay
Männen tjänar fortfarande mer

Som Aspiranten rapporterade om tidigare är unga kvinnor mer högutbildade än män i samma ålder. Ändå tjänar männen i den åldersgruppen i snitt 8,5 procent mer i lön än kvinnorna, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Allt fler väljer högskoleutbildningar i Sverige. Totalt har antalet procent som studerar vidare efter gymnasiet stigit till 27 procent, en ökning på 16 procentenheter från 1990.

Trots en högre utbildningsnivå tjänar unga kvinnor fortfarande mindre än männen i samma åldersgrupp. En kvinna i åldern mellan 25 till 34 år har en snittlön på 28 100 kronor medan männen i samma ålder tjänar 30 500 kronor i snitt.

Stor skillnad

Enligt SCB är generella löneskillnaden mellan män och kvinnor i snitt 12 procent. När det kommer till löneskillnaderna mellan män och kvinnor med en eftergymnasial utbildning är skillnaden ännu större. En snittlön för en man som gått en utbildning längre än tre år efter gymnasiet ligger på 44 200 kronor medan en kvinna med samma utbildning har en snittlön på 36 100 kronor vilket motsvarar 22 procent.

Största löneskillnaden, procentuellt sett, mellan kvinnor och män är inom finansbranschen där till exempel en manlig finansmäklare tjänar i snitt 50 procent mer än en kvinnlig kollega, enligt SCB

Men det finns yrken som går emot statistiken. Är du kvinna och jobbar som fastighets- och förvaltningschef så tjänar du 16 procent mer än en manlig kollega. Andra yrken där kvinnor har högre snittlöner än männen är bland annat driftchef inom bygg, anläggning och gruva.

Fakta:
Yrkena som tjänar bäst:
1. Chefer inom bank, finans och försäkring, högre nivå
2. Mäklare inom finans
3. Specialistläkare
4. General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.
5. Verkställande direktörer m.fl.

Yrkena som tjänar minst:
1. Marknadsundersökare och intervjuare
2. Kafé- och konditoribiträden
3. Övrig hemservicepersonal m.fl
4. Övriga servicearbetare
5. Bärplockare och plantörer m.fl.

Källa: Statistiska centralbyrån

Andreas Nyman
Rasmus Kågström