Laddar upp bilen för en miljövänlig framtid

Nyregistreringar av el- och hybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren och trenden är särskilt stark i Umeå. Enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån har antalet laddhybridbilar i kommunen mer än tredubblats bara de senaste 12 månaderna.
– Efterfrågan är enorm på el och alternativa drivmedel, säger Mattias Bergström, säljare på Lindholms Bil i Umeå.

Enligt Bergström finns det flera anledningar till varför så många vill köpa dessa bilmodeller.
– Framför allt är det populärt bland företagarna eftersom det är ett billligt förmånsvärde på elbilar, du behöver bara skatta kanske en tredjedel av vad en bensinbil skulle kosta.
– Dessutom är ägarkostnaderna lägre, och den är mycket billigare i drift och tankning.

Framtidsfråga
Bergström tror inte att den här trenden bara är tillfällig, han tror snarare att vi bara är i startskedet av utvecklingen.
–Med tanke på miljöfrågan så ligger det här helt rätt i tiden, nu har tekniken utvecklats så mycket att nästan varje tillverkare har någon elmodell. Om 10 år kanske det enbart är elbilar som säljs, spekulerar han.

För att användningen av elbilar ska bli smidigare krävs det bland annat bättre möjligheter för att ladda bilarna både i städerna och längs vägarna.
– I nuläget är utbudet av laddstolpar alldeles för litet, men handen på hjärtat så har det ju inte funnits så många elbilar tidigare heller. Med fler elbilar som rullar runt ökar ju efterfrågan och då kommer nog de som sätter upp laddstolparna att reagera, tror Bergström.

Trenden att elbilar blir allt populärare avspeglas tydligt i statistiken för Umeå. Sedan oktober 2014 har det nyregistrerats fler än dubbelt så många eldrivna bilar per år.
Trenden att elbilar blir allt populärare avspeglas tydligt i statistiken för Umeå. Jämfört med för två år sedan har det nu nyregistrerats fler än dubbelt så många eldrivna bilar totalt per år.

Utvecklingen är igång
Umeå Energi är tillsammans med kommunen på gång med fler laddstolpar.
– Vi har börjat gräva ner laddare men vi kommer inte hinna få ner alla stolpar, det får vänta till nästa grävsäsong. Men vi har allt hemma och väntar bara på att få fortsätta gräva, säger Henrik Bristav, hållbarhetsstrateg vid Umeå energi.

Umeå Energi fick uppdraget av kommunen för att etablera infrastrukturen för laddning av eldrivna fordon. Totalt sett kommer det att dyka upp 50 laddstolpar runt om i Umeå.
– Det är viktigt för oss att bädda för att det ska finnas möjlighet i framtiden att tanka utanför hemmet så att fler väljer en eldriven bil. Det är en trygghet för många att veta att det går att ladda när de är ute och kör, så de inte blir stående någonstans, säger Bristav.

Det finns fler aktörer än Umeå energi som vill ställa upp laddstoplar, och flera klarar av tekniken och engagemanget på egen hand. Men för de som inte gör det hjälper Umeå energi till.
– Vi hjälper bland annat fastighetsägare att sätta upp stolparna ifall de behöver det, berättar Bristav.
Han förklarar att laddstolparna påverkas av många olika faktorer. Vilken bil och batteri spelar stor roll i hur lång tid det tar att ladda, även vilken typ av laddstolpe det är. Den snabbaste laddstoplen klarar av att ladda upp de flesta bilarna till 80 procent på ungefär 20min, därefter tar det längre tid tills batteriet blir fullt. Kostnaden är per minut, vanligtvis 1 krona i minuten för vanlig laddning och 2 kronor i minuten för snabbladdning enligt Bristav.

Fakta om eldrivna bilar:
Elbilar: Bilar som drivs helt och hållet av el, laddas upp innan avfärd eller från laddstolpar.
Laddhybridbilar: Bilar som laddas upp innan avfärd men som även kan använda sig av vanlig bensindrift när uppladdningen tar slut.
Elhybridbilar: Bilar som under färden alstrar elektricitet från bensinmotorn så att den växelvis kan använda el och bensindrift under körningen.

Text, grafik och bild:
Alfred Jacobsson & Joakim Lybeck

Redaktionen