Låga lärarlöner trots högre utbildning

Förskolelärare är en bristvara i Sverige. Ändå är lönerna låga.
Lo Hägerfelth
Förskolelärare är en bristvara i Sverige. Ändå är lönerna låga.

1,5 miljoner kronor eller 11,1 procent. Så mycket mindre tjänar en utbildad förskollärare under sin livstid jämfört med en genomsnittlig arbetare som börjar jobba direkt efter gymnasiet.
–Det ska inte vara så att man hamnar efter, man ska ligga före. Lärare är ett kvalificerat och utmanande yrke och det ska ju synas i lönekuveret, anser Niklas Kjellberg, pressekreterare på Lärarförbundet.

Enligt en färsk rapport från akademikernas centralorganisation SACO är just förskollärare de akademiskt utbildade som tjänar allra sämst. Den som inte väljer att utbilda sig vidare efter gymnasiet tjänar i genomsnitt 16 miljoner kronor under sin livstid vilket kan jämföras med läkare som tjänar 26 miljoner eller jurister som tjänar 23 miljoner. Att en högre utbildning skulle vara en säker genväg till ett välbetalt jobb är dock inte helt sant, av de 37 utbildningar som undersökts är det hela 17 stycken som aldrig betalar av sig själva under en livstid.
–Vi tycker att det är skit. Utbildning ska löna sig, det är vår paroll, säger Thomas Ljunglöf som står bakom studien från SACO.

Röda siffror för alla lärare
I rapporten framgår det att alla lärargrupper ligger klart under genomsnittslönen för outbildade arbetare och ju yngre eleverna är desto mörkare ser lärarnas löneutsikterna ut. Det beskedet kommer inte som någon överraskning för Niklas Kjellberg.
–Att de ligger efter vet vi ju redan. Det här är ju bara ännu ett bevis på att lärarnas löner måste öka. Under lång tid har läraryrket inte värderats tillräckligt högt och löneutvecklingen har släpat efter.

Enligt honom är ändå branschen på väg åt rätt håll. Han hänvisar till förbundets interna lönestatistik som visar att lönerna på många håll har utvecklats bra men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.
–Vi har en lärarbrist och vi måste få fler att vilja utbilda sig till både förskollärare och lärare. Förskolelärare är ett viktigt och väldigt givande yrke som det krävs en enorm kompetens för att genomföra ett bra och pedagogiskt arbete på förskolan. Därför är det viktigt att kommunerna väljer att satsa på förskollärarnas löner, uppvärdera dem och se till så att de har en lön som gör att det lönar sig att utbilda sig, resonerar Kjellberg.

Läs även om förskollärarstudenten Lisa Falks syn på saken: “Förskollärare – men inte för plånbokens skull”. Rapporten är baserad på statistik från 2014 och finns att läsa i sin helhet här.

Alfred Jacobsson
Lo Hägerfelth

Redaktionen