Lön påverkar överlevnad vid stroke

En ny Umeå-studie visar att ensamboende, lågutbildade och personer med låg inkomst löper lika stor risk att dö efter stroke som rökare.

Anita Lindmark har i sin doktoravhandling vid Umeå Universitet granskat över 62 000 fall av stroke med hjälp av det nationella registret Riksstroke.
– Effekterna var överraskande höga, de går att jämföra med riskökare som rökning, säger Lindmark.
Hon har analyserat vilka faktorer som påverkar chansen att överleva en stroke vid tre olika faser: akuta (0-6 dagar efter stroke), sub-akuta (8-28 dagar) och sena fasen (29 dagar till ett år). Resultaten visar en korrelation mellan viss ökad dödlighet under akuta fasen och socioekonomiska grupper som lågavlönade och lågutbildade.  Denna risk ökar över tid till sena fasen.

Vad som påverkar de olika grupperna till att få olika överlevnadschans är dock inte fastställt.
– Vi har inte hittat någonting som vi kan säga att “det är det här som ligger bakom”. Däremot såg vi en viss skillnad i medicinering bland olika socioekonomiska grupper, men inget som hav någon större effekt.
Lindmark menar att de som är i riskgrupperna har sämre tillgång till sjukvård, och därför påverkas deras överlevnadschans. Tiden som går mellan stroke och behandling är en stor faktor för prognos. Utöver det har studien inte kontrollerat för olika livsstilar som kan tillkomma med de olika grupperna, förutom medicinska faktorer som diabetes, högt blodtryck och rökning.

Förutom högutbildade och högkomstintagare har folk som bor med någon annan godare förutsättningar att överleva en stroke, både kort- och långsiktigt sett.
–En trolig förklaring till det är att om man bor själv så kanske man inte uppfattar symptomen, och då ökar dödligheten.

Simon Magnusson