Lugna studenter på stressigaste lärosätet

Umeås läkarstudenter är de mest stressade på Sveriges läkarprogram, enligt Läkarförbundet Students ‘Preklinenkät’. Sjätteterminarna på Universitetssjukhuset menar dock att det inte alls är speciellt stressigt.

Läkarförbundet Student har publicerat resultaten för den så kallade ‘Preklinenkäten’ som skickas ut till läkarstudenter på termin sex vid samtliga lärosäten. Med en svarsfrekvens på 50 procent visar undersökningen att studenterna vid Umeå Universitet upplever mycket mer stress än alla andra utbildningsplatser på programmet. Men de fyra läkarstudenterna vid Umeå Universitet som Aspiranten har träffat menar att så inte alls är fallet.

– Jag är typ noll procent stressad, säger Emma Jaede ätandes ur sin matlåda, och lägger skämtsamt till: det kanske var en skör klass?

Inte studierna som stressar
Markus Imamović instämmer och berättar att han inte är speciellt stressad över studierna. Problemet ligger, enligt kurskamraterna, inte i att det är exceptionellt mycket studier, utan snarare livet utanför studierna som möjligtvis kan göra det stressigt ibland.

– Jag misstänker att vi kanske har lite mer plugg än andra program. Det blir väl lite stressigt när det blir mycket annat, förklarar Klara Hallin.

Markus menar att själva programmet och studierna inte är allt för stressigt, men med hobbyer och fritid blir det stundvis stressigt.

– Många läkarstudenter är väldigt drivna personer, så jag  kan tänka mig att det lätt blir att folk tar på sig massa andra projekt, lägger Emma till.

Upplevd stress hos studenterna på de olika lärosätena. På en skala 1-5 där 5 är mest stressigt har Umeå 36% på både 4 och 5. 1-2 är båda 0%.
Upplevd stress hos studenterna på de olika lärosätena. På en skala 1-5 där 5 är mest stressigt har Umeå 36% på både 4 och 5. 1-2 är båda 0%.

Överdriven studietid
Enkäten visade också att Umeå var det lärosäte där flest angav att de pluggade mer än 50 timmar per vecka. Samtliga runt bordet tolkar det som att folk räknar mer tid än vad de faktiskt studerar. Deras egna studievanor ligger enligt dem själva runt 40 timmar i veckan, ibland över 50, men sällan att det är mer än 50 timmar i effektiv tid.

– Även om man sitter på biblioteket åtta till fem betyder inte det att man är fokuserad hela tiden. Man kollar ju Facebook, pratar med folk, dricker kaffe och sådant. Jag tycker inte riktigt man kan räkna den ofokuserade tiden som att man faktiskt pluggar. Men gör man det är det ju lätt att säga att man pluggar 50 timmar i veckan.

För Markus har läkartiteln varit en lång livsdröm och han lägger fram sin tes om varför folk upplever tillvaron stressig.

– Jag tror inte folk förstår riktigt vad de gett sig in på. Det är ju ett karriärval och kommer vara en stor del av ens liv, då måste man lägga ned en stor del tid också.

När den fjärde läkarstudenten, Linnéa Karlsson, ansluter för lunch frågar de andra henne hur stressad hon är:

– Jag är lugn som en filbunke!

Simon Magnusson