Många utan bostad – studierna blir lidande

Bostadsbristen i Umeå är stor vilket drabbar studenterna hårt. Många väljer att avsluta sina studier tidigt eller får inte  möjlighet att alls påbörja dem. Aspiranten har kollat hur läget på bostadsmarknaden för studenter ser ut i Umeå.

Att få tag på en studentbostad kan vara svårt. Har du  valt att studera i Umeå så får du vässa armbågarna lite extra. Enligt årets bostadsrapport från Sveriges förenade studentkårer, SFS, är Umeå rödlistad på kartan, vilket innebär att man inte kan erbjuda många av de antagna studenterna ett boende under höstterminen. Något som kan innebära att studenter väljer att tacka nej till sina utbildningsplatser eller hoppar av tidigt i utbildningen.

– Det innebär att man måste lägga fokus på att söka bostad istället för sina studier, vilket ger negativa effekter på längre sikt, säger Jacob Adamowicz, vice ordförande för SFS.

Lång kötid hos Bostaden

Kötiden är minst ett år för ett enkelrum och för en större lägenhet kan det ta uppemot några år. Aspiranten har varit i kontakt med Maria Söderström, ansvarig för uthyrning på Bostaden som menar att trycket på bostäder är hårt vid kursstart men brukar lätta vid våren.

– Få ett enkelrum varierar det mellan 12 till 13 månader. För en studentlägenhet kan kötiden dock vara några år, säger Söderström och fortsätter:

– Sedan dalar kötiden efter ett tag, vi hade exempelvis en del tomma enkelrum i våras.

Har det blivit bättre eller sämre de senaste åren?
-Trycket vid terminsstarten är samma som förr, men vi har ju inte sett tomma rum innan, så marknaden kanske lättar lite nu i framtiden, förklarar Söderström.

Om man inte skulle få tag ett studentboende vid kursstart rekommenderar Söderström att även titta på andra lösningar.

– Vi rekommenderar att inte bara titta på Bostaden och även titta på övriga marknaden. Man kan även hyra i andra hand eller bo tillsammans med någon, säger Söderström.

Om man inte skulle få tag på ett boende via Bostaden kan man exempelvis vända sig till Balticgruppen eller Svenska Studenthus.

Vikten av att vara ute i god tid

Enligt många av de studenter som Aspiranten pratat med, kan det vara avgörande huruvida man ställt sig i någon bostadskö eller inte.

– Jag ställde mig i kö  2014, så jag fick min bostad rätt tidigt vid skolstart, säger studenten Jesper.

– Om man ställer sig i kö i god tid så kan man få tag på en bostad. Jag fick min direkt men jag hade stått i bostadskö i tre och ett halvt år, tillägger Dennis, också student.

Anton Comstedt, Stina Bergström