Mer pengar från EU ska hjälpa unga utan arbete

Under onsdagen röstade EU-parlamentarikerna för att satsa ytterligare fem miljarder kronor på EU:s ungdomsgaranti. EU har som mål att ingen under 25 år ska gå utan arbete, utbildning eller lärlingsplats längre än fyra månader.

EU:s medlemsländer har idag en ungdomsarbetslöshet på 16,9 procent. Det är en minskning med nästan 5 procentenheter sedan EU införde garantin 2013. Sverige ligger idag något över EU-snittet på 19,3 procent och Grekland ligger högst på omkring 45 procent enligt statistik från Eurostat.

Ungdomsgarantin är baserad på framgångsrika erfarenheter från Finland och Österrike. I Finland bidrog garantin till att minska arbetslösheten bland ungdomar och 83,5% av de som registrerade sig blev tilldelad ett jobb, praktik, lärling eller vidareutbildning inom tre månader.

Ungdomsgarantin är ett löfte från EU-länderna att alla under 25 år ska erbjudas jobb, vidareutbildning, lärlingsplats eller praktik inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller efter avslutade studier.

                                                                                                                                                                                     Andreas Nyman