Mottagningarna förbättras – sjukvården mindre belastad

Umeå studentkår uppmanar till alkoholfria aktiviteter under mottagningarna.
Saga Aginger
Umeå studentkår uppmanar till alkoholfria aktiviteter under mottagningarna.

För fem år sedan uppmanades Umeå universitet att lägga ned sin mottagningsverksamhet på grund av den belastning som den skapade för sjukvården. Nu berättar akuten att den pågående insparken inte har påverkat dem negativt.
 Det är jättepositivt, säger Behnam Golpayegani, Umeå studentkårs andre vice ordförande.

Under hösten 2013 uttalade sig Robert Ylipää, dåvarande verksamhetschef för Västerbottens akutsjukvård, om universitetets mottagningar. Chefen menade att konceptet medförde en stor belastning på akutpersonalen och bad universitetet att lägga ned evenemangen. Men nu, fem år senare, har den pågående insparken inte haft någon påverkan på arbetsbelastningen.

 Vi upplever inga indikationer på några problem kring nollningen, säger Erik Nordhall, biträdande verksamhetschef för Västerbottens akutsjukvård i samråd med avdelningarna för ambulans och akutmottagning.

Umeå studentkår tycker också att det är en förändring i rätt riktning och hoppas att det fortsätter åt samma håll.

– Det är ett bra kvitto på att de pysslar med rätt saker, de som arrangerar mottagningen, säger Daniel Lindblom, studentkårens ordförande. Han menar att det i grund och botten handlar om hur kåren och universitetet gemensamt tar emot nya studenter. Därför, säger han, bör det skötas på bästa sätt.

Förebyggande arbete på agendan

Enligt Behnam Golpayegani finns ett aktivt arbete för att ge studenterna ett välkomnande som inte baseras på alkoholkonsumtion och festande. Under de två senaste åren har de riktat fokus mot detta, genom bland annat ett samarbete med IQ. Studentkåren arrangerar även en mottagningsutbildning för alla som, i roll av faddrar och generaler, ska leda en inspark. Utbildningen består av tre delar, en introduktion, ett krisorienterat moment med sjukvårdspersonal och en fördjupning, där tänkbara scenarion diskuteras.

Vidare förklarar den andre vice ordföranden att studentkåren försöker uppmuntra sina sektioner till att erbjuda en bredd på mottagningsverksamheten. Exempelvis har ett krav på alkoholfria aktiviteter införts.

–Vi kan aldrig på något sätt förbjuda studenter från att dricka, men det måste finnas alkoholfria aktiviteter, tydliggör han.

Behnam

Behnam Golpayegani är studentkårens mottagningsansvarige. Foto: Saga Aginger.

Ser ljust på framtiden

På grund av att få program tar in nya studenter båda terminerna är den pågående insparken betydligt mindre än höstens. Detta påpekar Daniel Lindblom.

– Det hade varit kul att ta åt sig äran för att akuten inte märker någon skillnad nu, men jag tror att den enkla anledningen är att det är så många färre studenter vid den här terminsstarten.

Däremot vill Lindblom belysa att höstens utvärdering visade på en positiv utveckling och att polisen och akuten inte behöver lika mycket resurser som tidigare. Enligt honom bevisar det att kårens förebyggande arbete hjälper övriga inblandade.

Johanna Salo
Saga Aginger

 

 

Redaktionen