Nej till könsneutrala toaletter

I dag diskuterades det i kommunfullmäktigesalen om det borde införas könsneutrala toaletter. Bild från tidigare tillfälle.
Arkiv Aspiranten.se
I dag diskuterades det i kommunfullmäktigesalen om det borde införas könsneutrala toaletter. Bild från tidigare tillfälle.

I dag beslutade kommunfullmäktige i Umeå  om att avslå förslaget att införa könsneutrala toaletter för alla samtliga toaletter i kommunen.
– Under all kritik att en att en sån här motion ska ta tre år att få upp till fullmäktige, säger Peder Westerberg (L).

För att kunna införa könsneutrala toaletter skulle  herr och dam skyltar bytas ut mot en könsneutral märkning. Denna motion fördes fram 2015 av Emma Strömberg (L) som inte sitter i kommunfullmäktige längre.  Strömberg skriver att könsneutrala toaletter kan bidra till att tvåkönsnormen  bryts, en norm som är starkt inpräglat i samhället. Detta skulle kunna leda till att de som inte definierar sig som man eller kvinna känner sig mer inkluderade.

Ställde sig kritiska till förslaget

Liberalerna var de som förde fram förslaget om könsneutral märkning av toaletterna i kommunen. Resten av kommunfullmäktige ställde sig frågande till om detta skulle kunna fungera, och bland annat diskuterades skoltoaletter. Nasser Mosleh (MP) och Lena Karlsson (S) hade båda synpunkter på att det inte finns någon utredning på hur könsneutrala märkningar påverkar skolelever.

– Vi vet inte hur könsneutrala toaletter skulle påverka skolelevers vilja att använda toaletten, och det är en fråga som vi måste ta ställning till innan det eventuellt kan bli aktuellt att utrusta och märka om befintliga toaletter, säger Lena Karlsson (S).

Könsneutrala toaletter finns redan

Karlsson menar att könsneutrala märkningar på toaletter redan förekommer när kommunen bygger nya toaletter med WC och HWC.  Exempelvis på Hamnmagasinet,  Bräntbergsgården och Väven. Hon menar också att kommunen inte kan påverka märkningen när andra aktörer hyr lokaler från kommunen.

 

Angelica Säfvenberg

 

Redaktionen