Norr- och Västerbotten i botten när det gäller jämställdhet

statistik två

Uppslag ur ”Kvinnor och män i belysning”, sammansatt av Länsstyrelsen Västerbotten och SCB

Könssegregration inom arbetslivet är som värst i Norr- och Västerbotten, enligt en faktabok med statistik som länsstyrelsen nyligen publicerat. Största problemet ligger i den offentliga sektorn som domineras av 57 procent kvinnor i Västerbotten, jämfört med 43 procent i övriga landet.

Monica Forsman, jämställdhetsdirektör vid länsstyrelsen, menar på att det beror på en traditionell syn på vad kvinnor och män ska jobba med.
Man måste se problemet ur ett bredare perspektiv. Jobben på landsbygden finns ofta på kommunen och sjukhus, yrken där majoriteten är kvinnor, vilket gör dem överrepresenterade i offentlig sektor.

Ett konkret tillvägagångssätt för att motarbeta siffrorna finns inte från Länsstyrelsens håll.
Vår roll är att stötta och samordna kommunerna, mer kan vi inte göra, för sedan träder kommunallagen in. Det vi kan göra är att få dem att se hur allt hör ihop och ge ett bredare perspektiv.

Forsman pekar mot två steg i rätt riktning.
– Pojkar och flickor måste kunna få förebilder inom olika yrken, så vi inte blir kvar i gamla bilder av en yrkesroll. Det måste börjas med tidigt och vi behöver prata om genus i skolan.

Redaktionen