Ny forskning visar riskzoner vid biopsi

Aspiranten var på plats idag när Björn Peters disputerade sin studie i kliniska och kvalitativa aspekter i nativ och transplantations njurbiopsi. Studien har analyserat komplikationsrisker hos olika grupper med människor. Kritik har riktats mot studien då den ansågs för generaliserande.

Peters tes som publicerades 7 september 2016 fokuserar på komplikationer efter biopsi då det fortfarande saknas forskning gällande riskfaktorer. Biopsi är provtagning av njurvävnad för en analys av obalans eller sjukdom i njurarna. Forskningen om biopsi har de senaste åren gått framåt men det är fortfarande en komplicerad process att analysera vad som orsakar komplikationerna. Detta grundas i patientstatistik gällande risknivåer i samband med transplantationer och undersökningar.

– Studierna har gett resultat i hur den kliniska vården ser ut efter en biopsi på patienter i riskzonen. Vi fortsätter att hitta orsaker till komplikationer, säger Björn Peters om vad studien har haft för direkt inverkan.

Studiens faktorer
Body Mass Index (BMI) är en mycket viktig faktor i tesen och Peters menar att ett BMI på 27 tyder på kraftig övervikt. Något han får kritik på från betygskommitén som istället menar på att en rimligare siffra vore 33. Peters jämför även BMI på 26 med 29 och ser att det lägre löper större risk för komplikationer.

En annan faktor för komplikationer som avhandlas är skillnaden mellan män och kvinnor som genomgår en biopsi. Kvinnor har en ökad risk för komplikationer då huden hos kvinnor är mjukare, det leder till att när sticket med biopsinål görs så finns risken att det går för djupt.
Anledningen till att män inte är i samma riskzon som kvinnor anses vara att män har mer fettvävnad runt njuren, vilket minskar risken för komplikationer.
Studien visar även att kvinnor löper större risk att få komplikationer efter en biopsi i höger njure än vad män gör.

Kritiken når fram
Betygskommitén riktar även kritik mot användningen av biopsinålarna i tesen och menar att en randomisering av nålar vid studie skulle vara lämpligt. I studien visar Peters på selektiv använding av nålar istället för ett randomiserat urval. Studien pekar på att det finns en lägre komplikationsrisk när en 16 gauge (G) nål används istället för 18 G. Något som opponenten och betygskommitén menar kan tyda på bias, alltså partiskhet i forskningen.

– Nästa steg blir att göra en randomiserad undersökning med nålarna för att se ett bredare resultat, säger Björn Peters som tagit till sig kritiken från betygskommitén.

Peters påpekar att patienter i riskzonen bör vårdas i sluten vård för att minska komplikationer. Läkarna som utför en biopsi bör även vara erfarna om det rör sig om patienter i en riskgrupp. För att få fram erfarna läkare inom området menar han att nybörjare bör utföra biopsi på människor utanför riskzonerna.

Markus Välimaa