Nya studenter börjar trots avgifter

Trots att studenter som inte är svenska medborgare numera måste betala för sin högskoleutbildning, strömmar ändå tusentals nya studenter från världens alla hörn till Sveriges högskolor och universitet för att studera. 

Det var 2011 som regeringens förordningen för avgifter för högre utbildningar i Sverige trädde i kraft. Vad den innebar var att människor som inte har svenskt medborgarskap eller inte är EU-medborgare måste betala en anmälningsavgift på 900 kronor när de ansöker till svenska högskolor. Studenten som inte har svenskt eller EU medborgarskap måste också betala för sin utbildning. Läsåret 2010/11 som var sista året innan förordningen var det enligt statistik från Statistiska Centralbyrån 29024 inresta studenter som läste i Sverige för första gången, till att följande år sjunka till 20630. Senaste statistiken från läsåret 16/17 visar att det kom 23548 förstagångs studenter till Sverige.

Men sedan dess syns en positiv utveckling, sakta sker det en ökning av personer som väljer att studera i Sverige. Trots att de numera behöver betala för sin utbildning stiger antalet studenter som inte är EU- eller svensk medborgare.

Studenter från länder utanför EU/EES

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

6 021

6 528

7 670

7 765

8 158

I uppgifter från Umeå Universitet kan priset för ett års studier vara mellan 90000 till 140000 kronor  för en student. Och större och längre som till exempel läkarlinjen, som just nu inte erbjuds för inresande studenter på universitet, skulle kunna kosta över en miljon kronor.

Studenter som inte är från EU och väljer Sverige är främsta från Kina (1592), USA (944) och Indien (841). 11706 studenter från andra EU-länder kommer främst från Tyskland (2753), Frankrike (1684) och Finland (1067).

Till Umeå Universitet var det 1108 förstagångs studenter som sökte sig hit läsåret 16/17. Vilket gör att man hamnar på en nionde plats i en lista på nya utlandsstudenter för de olika högskolor och universitet. Lunds Universitet (3293) hade flest utlandsstudenter sökande till sig. På andra plats hamnade Uppsala Universitet (2180), följt av Kungliga Tekniska Högskolan (2068).

 Tobias Stahl