Oroliga tider för havets guld

Nyårsafton stundar. En högtidskväll där många svenskar slår sig till bords för att festa på delikatesser av diverse slag, däribland hummer. Men den svenska hummerns särställning i svenskt vatten kan snart vara ett minne blott. Amerikansk hummer har fångats på västkusten de senaste åren, och på sikt kan den transatlantiska släktingen äventyra vår svenska hummers existens. Trots det fastslog EU-kommissionen i oktober att arten inte ska bekämpas.

Den första amerikanska hummern i svenskt vatten hittades 16 maj 2008. Sedan dess har enstaka fall inrapporterats av smärre betydelse – fram tills 2014 när en massrymning på 19 humrar av den amerikanska sorten påträffades i Gullmarsfjorden. Hur hummern har hamnat i och runt svenskt vatten är ännu inte helt klart. Troligtvis rör det sig om olagliga sumpningar, vilket de första fynden av arten indikerar, då humrarna hade gummiband kvar runt klorna.

Bakterier och utkonkurrerande bland riskerna
En detalj som skiljer den amerikanska hummern från svensk dito åt är att den förstnämnda kan befinna sig längre ner på havets djup. Det leder till att kräftdjuret kan fortplanta sig i ro och tids nog utveckla ett bestånd som kan hota den svenska hummerns fortlevnad. Arten rubriceras i nuläget som potentiellt invasiv. Det finns också en överhängande risk att en korsning mellan arterna utmynnar i att bakterier och parasiter som den amerikanska hummern kan bära på överförs och blir ett naturligt inslag i det svenska vattnet.

Vad görs då åt problemet?

Inte mycket, om man ska vara frank. Det samlade intrycket i forskningsvärlden är att mer forskning på konsekvenserna av en hybrid art måste tillkomma. I Norge pågår också genetisk analys på de fåtal hybridavkommorna som upptäckts, och forskningsresultat är nära förestående. Men i Sverige lyser forskningen med sin frånvaro. Vidar Øresland – marinbiolog vid SLU:s havsfiskelaboratorium – berättar till tidningen Filter att han ansökt om forskningspengar för att reda ut den amerikanska artens inverkan på den svenska, men att begäran avslagits.

Endast halvmesyrer vidtas
Visserligen betalar Havs- och vattenmyndigheten ut belöning för varje infångad hummer på 500 kronor, men åtgärden kan ses som ett bandage för en skottskada. Nationella politiker går än så länge runt med skygglappar och på EU-nivå har eventuella åtgärder uteblivit. EU-kommissionen valde nyligen att inte ta med arten på listan över invasiva arter som måste bekämpas, trots att det Vetenskapliga rådet ställde sig positivt till detta. Det här är något som förhindrar en åtgärd som varit på tapeten länge, nämligen att införa ett importförbud på levande humrar. För den amerikanska fiskmarknaden i allmänhet och delstaten Maine i synnerhet skulle ett förbud vara förödande, då Europa är deras största marknad. Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att inse att påtryckningar från amerikanskt håll kan ha förekommit och att beslutet tagits med realpolitiska och ekonomiska förtecken.

Den amerikanska hummerns framfart i svenska vatten är en signal på att det inte går att sätta likhetstecken mellan konsensus i forskarvärlden och handlingskraft i den politiska. Och att vi i framtiden kanske får ringa in det nya året utan svensk hummer på bordet.

______________________________________________________________________________________________________________

WTF
En ny oroväckande trend börjar cementeras globalt. En som vilar på faktaresistens och som är en ohälsosam sådan – närmare bestämt hemmagjord tandkräm. Detta på grund av att människor vill undvika fluor, som finns i vanlig tandkräm. Trots att fluor, om man inte konsumerar det i stora mängder, är helt ofarligt. En studie i Danmark visar att av de drygt 500 deltagarna som gjorde egen tandkräm var det 71 % som utvecklat karies. Jag kan hälsa våra grannar över sundet att fluor till och med i ganska stora mängder är ofarligt. Jag hade köpt samma skröna i mellanstadiet och hade samtidigt en period när skolan kändes meningslös och glädjedränerande, och ville därför missa skolan. Ergo: jag tryckte i mig en långtub tandkräm. Effekt: magont och en glädjedränerande dag ånyo.

Text: Adam Wenell

Redaktionen