Plagiat på Umeå universitet

Den vanligaste fuskmetoden som leder till avstängning för studenter vid universitet i Sverige är plagiat. Karin Ljuslinder, perfekt för institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet förklarar att upplysningen kring regelverket är bristande.
– Det blir ofta missförstånd kring plagiat, förklarar Ljuslinder.

Upptäcks med söktjänster
Statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att plagiat har ökat från cirka 220 avstängningar år 2004 till cirka 430 år 2014, en dryg fördubbling över hela landet. Uppsatserna går i normalfallet genom söktjänsten URKUND för att upptäcka om en text är kopierad till fullo eller bitvis. Agneta Ögren, lagman på Tingsrätten och ledamot i disciplinnämnden tror inte att problemet vuxit.

– Ökningen beror nog på att lärare använder söktjänster som kontrollerar plagiat flitigt. Det finns inga rutiner för att alla lärare ska göra det, utan det är upp till varje institution. 

En av de lärare som inte följer rutinen att scanna arbeten genom söktjänsten är Gunnar Schedlin, tillämpad på utbildningskunskaper vid Umeå universitet.

– Jag använder inte URKUND, för många år sedan beslutade institutionen att slopa det tillsvidare. Plagiatökningen kan bero på att det uppmärksammas mer men också att studenters tillgång till texter på nätet är större än för 10-15 år sedan. Lockelsen har ökat, säger Schedlin.

Studenternas erfarenheter
Vid tillfrågan av fem studerande vid Umeå Universitet så svarade tre att det visste vad plagiat innebär medan två kände att det inte blivit nog upplysta. Studierektor Anders Hofer vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik påpekar det svåra med att anmäla plagiat.

– Det känns som att många studenter aldrig ens förstått att det är fusk att plagiera trots att vi påtalat det och där brukar en varning ske. Anmälningar används i regel när studenter plagierar en andra gång, säger Hofer.

Andra beprövade fuskmetoder bland studenterna var att skriva på fusklappar eller kroppen, något som är svårare för lärare att upptäcka än plagiat. Enligt UKÄ har fusklappar lett till avstängning vid cirka 75 fall år 2004 och cirka 90 fall 2014, en ökning även där.

                                                                                                                                                                     TEXT: Julia Hedlund