Podcast: Vem bestämmer vad du köper?

canstockphoto6191527
Foto: canstockphoto.se

I dagens samhälle överexponeras vi dagligen av medier som påverkar våra tankar och handling. Vi nöjer oss inte med de viktigaste sakerna i hemmet för att klara vardagen, utan väljer att överkonsumera saker vi egentligen inte har behov av. Är dessa behov någonting som kommer från oss själva, eller har de placerats där av någon annan?

Av: Arvid Olofsson och Elias Westring

Redaktionen