Revolutionerande strålbehandlingsmetod – lyft för cancerdrabbade

Anders Widmark, professor vid Umeå universitet och överläkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, är glad över studiens resultat.
Mattias Pettersson
Anders Widmark, professor vid Umeå universitet och överläkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, är glad över studiens resultat.

Snart kan cancerpatienter behandlas mycket snabbare – detta visar en ny studie som gjorts i Danmark och Sverige, rapporterar Folkbladet. 

Det var igår som Folkbladet publicerade nyheten om en ny studie som visar att behandlingarna för cancerpatienter kan kortas ner, rejält. Studien har gjorts av tio sjukhus i Sverige och två i Danmark och har följt 1200 patienter under tio års tid, mellan 2005 till 2015. Bland de som varit med i studien märks bland annat sjukhusen i Linköping, Karlstad, Växjö och Sundsvall.

Intensivare behandling ger likvärdiga resultat

Studien gick ut på att hälften av patienterna utsattes för den vanliga strålbehandlingen, som innebär att man behandlas under åtta veckors tid. Den andra hälften fick en annan behandling, som bestod av en högre dos men bara under två och en halv veckas tid. Resultatet visade att behandlingarna ger samma effekt. Det här kan innebära positiva nyheter för både de sjukhus som sysslar med behandling av cancerpatienter samt cancerpatienterna själva.

Den nya metoden ska alltså gälla vid olika typer av cancerbehandling, men de som behandlas för prostatacancer kan påverkas extra mycket, säger Anders Widmark, senior professor vid Umeå universitet och överläkare vid Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Widmark är optimistisk över den nya studien och väljer att ta ett lokalt exempel över vad det innebär:

Betydelsefullt för både sjukhusen och patienterna

Anders Widmark. Foto: Mattias Pettersson.
Anders Widmark. Foto: Mattias Pettersson.

– Det betyder ju enormt mycket för prostatacancerpatienter, särskilt de som kanske pendlar från Skellefteå för att få behandling, säger han till Folkbladet. Detta innebär att de enbart behöver ta sig till sjukhuset sju gånger, istället för att åka ner och upp i åtta veckor. Även för sjukhusen kan detta få en positiv effekt.

– För sjukhus som har trångt på strålbehandlingar så innebär det ju ett frigörande av resurser, eftersom man bara behöver ge sju behandlingar istället för 39, fortsätter Widmark.

Oro för biverkningar visade sig vara obefogad

Studien visade dock inte på exakt lika resultat för de båda grupperna. Patienterna med den högre dosen drabbades av större biverkningar, som dock avtog efter sex månader. Detta var heller inget annat än väntat, menar Widmark.

– Risken var att det skulle ge för höga biverkningar, men resultatet visar att det i princip inte är någon skillnad, när det gäller urinvägar, tarm och sexualfunktion. Den enda skillnaden är att i slutet av strålbehandlingen finns en ökad biverkning, men som försvinner, förklarar Widmark.

Widmark säger att metoden kan börja användas omgående och att det enbart är en fråga om vilka som vill börja. Han menar också att det är en fråga om vilka sjukhus som hakar på när metoden börjar implementeras.

Forskarna ska nu följa upp de deltagande i studien för att undersöka om det kan dyka upp biverkningar senare eller om behandlingen påverkar dem på andra sätt. Uppföljningen görs under en period på tio år.

Samuel Hallin

 

 

 

Redaktionen