Romernas fortsatt svåra situation: ”Det är viktigt att kunskap om minoriteter sprider sig”

Att vara rom har genom historien varit tuff. Utanförskap, förföljelse och utvisning har länge plågat romerna. Trots ett antal olika lagar som ska hjälpa och värna om minoriteters kulturer så är det många som fortfarande lever i en svår situation.

Sverige är förhållandevis duktig på att hjälpa sina olika minoriteter jämfört med andra länder menar Peter Steggo, Minoritetssamordnare vid Umeå Kommun. Det finns lagen om minoriteter och minoritets språk, vilken ger de nationella minoriteterna rätt att få tala sitt egna språk hos myndigheter och i domstolar. Den ger även minoriteter rätt till sitt språk i förskola och äldreomsorg. Tyvärr finns inte samma förutsättningar för romerna. Det finns inte några förvaltningsområden, som kommuner och landsting, där det går att tala minoritetsspråk med myndigheter  för romer som det finns för finska, meänkieli och samiska . Romerna får förlita sig på det så kallade grundskyddet, bland annat att minoriteter informeras om rättigheter, inom minoritetslagen men det ger inte samma möjligheter.

-Romerna är en heterogen grupp som har olika behov, säger Peter Steggo.

Romer är inte bara en folkgrupp utan det är flera olika grupperingar. I Sverige har det erkänts fem stycken grupperingar men det finns fler i världen. Skillnaderna är många mellan grupperna och kan vara så pass stora att de talar olika språk. Romer har också problem när det kommer att ta del av Sveriges välfärd. För romer kan det blir svårt att ta sig in på arbetsmarknaden eller skaffa sig en utbildning.

Det kan bli förändring. Regeringen har sedan 2012 haft ett stort arbete för att hjälpa romer, som kallas Strategi för romsk inkludering. Strategin har som mål att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma rättigheter och möjligheter som den som inte är rom.

Nya kunskaper om minoriteter sprider sig i Sverige. Som till exempel via den nya utställningen ”Vi är romer”. Något som Peter Steggo uppskattar:

– Det är viktigt att kunskap om minoriteter sprider sig. Både för kommuner i utvecklandet av arbetet med romer och att allmänheten lär sig mer för att motverka fördomar. Det är viktigt att vi inte jobbar för romer utan att vi jobbar med romer.

                                                                                                              Tobias Stahl