Skellefteås husköpare betalar mest i landet

Husköparna i Skellefteå betalar mer än dubbla taxeringsvärdet när de köper bostäder.  Ingen annanstans i Sverige betalar fastighetsköparen så mycket mer i förhållande till husets värde.
– Nu när priserna ökar så hinner inte taxeringsvärdet riktigt med, säger Camilla Solstrid mäklare på Länsförsäkringar Skellefteå.

Taxeringsvärdet på ett genomsnittligt hus i Skellefteå kommun är cirka 700 000 kronor vilket innebär att marknadsvärdet borde ligga på runt 950 000. Så ser det dock inte ut i praktiken. Den som vill köpa hus i Skellefteå får vara beredd att betala ungefär 1.6 miljoner kronor.

Fastighetsmäklaren Camilla Solstrid  har  en förklaring till att skillnaden är så stor.

– Priserna i Skellefteå har legat på en låg nivå i många år.  Nu när priserna ökar så hinner inte taxeringsvärdet riktigt med, säger hon och fortsätter förklara varför priserna på hus har ökat.

– Det är bostadsbrist i Skellefteå, en av anledningarna är att många tidigare utflyttade kommer tillbaka vilket gör att efterfrågan ökar.

Privatmarknadschef på Handelsbanken i Skellefteå, Anna-Karin Rantzow säger dock att det inte är det stora glappet mellan taxeringsvärdet och marknadsvärdet som är problemet för husköparna.

– Faran är hur mycket man belånar sig i förhållande till marknadspriserna. Den stora risken är att det är en het marknad och vad som händer om den faller.

Max Lundberg & Linnea Hellgren