Smarta lösningar ska öka säkerheten på campus

Smarta lyktstolpar och campuspromenader som belönas med kaffe. Det var några av projekten som ställdes ut när det var premiär för IT-studenterna och de blivande arbetsterapeuternas projektdemonstration i MIT-huset på Umeå universitet under tisdagen. Det var säkerheten som var i fokus när utställningen öppnade.

Vice rektor Heidi Hansson öppnade utställningen om en framtid med nya digitala miljöer och en smartare vardag  under tisdagseftermiddagen. Det är IT-studenterna och de blivande arbetsterapeuternas uppgift att lösa när de nu presenterar sina projekt i MIT-huset under veckan.

Ett återkommande tema bland utställarna är säkerheten på campus. Ett av projekten heter CampusGo och här är det just säkerheten som är i blickfånget. Mattias Scherer, en av studenterna bakom projektet berättar:

– Vi har kommit på en idé som kan hjälpa att man inte känner sig rädd när det är mörk ute. Människor vill inte gå ut när det är mörkt. Det kanske inte är så många som är ute och då är det inte så trevligt att vara ute själv och gå. Då försökte vi lösa det med en idé som är liknande Pokemon Go, säger han.

Studenterna bakom CampusGo
Studenterna bakom CampusGo

Projektet går ut på att det finns stationer runt om på campus där det sedan är meningen att användarna ska registrera att man varit vid stationen med hjälp av en tagg och en kortläsare. För varje registrering samlar användarna poäng som sedan ska gå att lösa in mot exempelvis bussbiljetter och kaffekort.

– Det här ska sedan visas upp på en karta så man kan se ungefär vart folk är någonstans och på vilka stationer. Folk som är rädda att gå ut själva kanske inte vet att det är folk ute och går och vågar kanske gå ut när de ser att folk är ute och rör sig i området, säger Scherer.

Tanken är att stationerna ska finnas placerade på vägarna ut från campus mot bostadsområdena. Studenterna bakom projektet har tittat på undersökningar gjorda som visar vart i Umeå folk känner sig otrygga för att få en fingervisning på vart stationerna kan placeras.

Smarta lyktstolpar

Även i grannbåset hos Lights for U & Me är säkerheten i fokus. Där har man kommit på en idé om smarta lyktstolpar som ska vägleda fotvandrare i mörkret.

– Vår uppgift är att komma på någonting som kan göra att folk känner sig tryggare när de är på universitetsområdet och i universitetsstaden, säger Anna Nystedt

Även här har studenterna statistik och undersökningar som bas för projektet. Deras uppgift har varit komma på någonting som kan göra att folk känner sig tryggare när de är på universitetsområdet och i universitetsstaden

– Bakgrunden till det här är att många som befinner sig på universitetsområdet känner sig otrygga. Utan att det egentligen finns någon anledning att känna sig otrygg, säger Nystedt.

Delar av gruppen bakom Lights for U & Me
Delar av gruppen bakom Lights for U & Me

Lyktstolpen ska integrera med användarna och de personer som rör sig i området och få dem att känna sig tryggare. Tanken är även att lyktstolpen ska bli ett dragplåster och ett kulturellt konstverk. Användarna ska genom en applikation i sin telefon kunna ändra färg på lamporna och skapa ett ljusspel på lyktstolparna.

Eventuella spekulanter på lyktstolparna ska dock kunna välja mellan att installera hela lyktstolpar eller vissa delar av den. Det är tänkt att delar av den här smarta lyktstolpen kommer att kunna fungera i separata delar.  Delar som sedan kommer kunna installera på den befintliga lyktstolpen.

– Skärmen kommer man exempelvis kunna ta som en separat enhet och placera där man känner att den behövs för att vägleda, säger Fanny Gylling

Tanken med projektet är att få folk att börja gå mer tillsammans och projektet jobbar även mot Umeå kommun. Ett av huvudmålen från kommunens sida var att de framför allt ville öka aktiviteten på universitetsområdet efter kontorstid. Dessa projekt kan vara en start på kommunens strävan mot målen.

Olle Larsson