Sportfestival för jämställdhet

Idrotten som verktyg för att stärka kvinnors självkänsla och självförtroende är ett av huvudämnena när festivalen Women in Sports and Adventure hålls på Väven i Umeå. På torsdag drar festivalen igång där profiler från damidrotten ska inspirera och dela med sig av positiva och negativa erfarenheter från sina verksamheter.

Festivalen hålls för andra året i rad och arrangeras av den Umeåbaserade stiftelsen Girls in Sport som ishockeyspelaren Jenny Lidqvist har varit med och grundat. Stiftelsens syfte är att stödja och uppmuntra kvinnors deltagande i idrott och äventyrssport och när festivalen startades var målet att kunna samla både utövare, näringsliv och makthavare inom damidrotten.

– Vi såg behovet av en mötesplats där alla kan träffas för att få inspiration och kreativitet och till i år har den växt sig ännu större med tre dagar istället för två, förklarar Jenny Lidqvist.

Inte bara för kvinnor

Jenny Lidqvist vill poängtera att festivalen ska locka ett brett spektra av besökare och förra året såg  de en stor blandning av besökare på festivalen där både män och kvinnor från näringslivet, politiken och idrottsverksamheten var representerade.

–Inför festivalen var det flera män som hörde av sig och frågade om de fick komma, och det får de absolut. Det är inte bara kvinnor som jobbar inom jämställdhet, alla som är intresserade av ämnet är välkomna.

På schemat står bland annat föreläsningar med både män och kvinnor från branschen som har jobbat med olika projekt kopplade till jämställdhet. Lidqvist lyfter särskilt fram Cecilia Andrén och Sofia B. Karlsson som har fått gå helt olika vägar med sina projekt.

– Cecilia Andrén har drivit projektet Futebol dá força som har handlat om att skapa förutsättningar för tjejer att spela fotboll i både Sverige och Moçambique. Där har fotbollen varit ett verktyg för att stärka självkänslan och självförtroendet för för tjejerna. Hon har inte mött något motstånd alls med det här projektet, det har bara varit positivit, menar Lidqvist.

–Sofia B. Karlsson har ju engagerat sig inom fotbollen i Stockholm och bland annat inom AIK, men hon har mött ett ganska starkt motstånd i det hon har gjort, fortsätter hon.
.
–Så där kan det vara intressant att se hur mycket det skiljer sig inom samma bransch. I övrigt kommer vi också att ha föreläsningar med kvinnor som har lyckats bra inom sina grenar, de ska inspirera genom att visa goda exempel, avslutar Lidqvist.

Vill skapa förändring

Jenny Lidqvist tror att det det finns ett systemproblem gällande hur damidrott behandlas i samhället, men att problemet snarare sitter i värderingar än i enskilda makthavare och organisationer.

– Hela sportkulturen behöver en förändring, framför allt när det gäller respekten för de kvinnliga prestationerna. Som det är nu värderas de inte lika högt som idrottsmäns prestationer.

För att kunna åstadkomma en förändring har festivalen försökt nå ut till de som har störst inflytande och erfarenhet inom idrottslivet, både på lokal och nationell nivå.

– Riksidrottsförbundet kommer att vara representerade på festivalen tillsammans med idrottsministerns politiskt sakkunniga. Precis som i fjol kommer vi även att få se politiker från Umeå fritid, så vi tycker absolut att vi når ut (med festivalens budskap, reds. anm.), avslutar Jenny Lidqvist.

Text: Alfred Jacobsson