Studenter bygger framtidens digitala miljöer

IT-studenter och blivande arbetsterapeuter vid Umeå universitet ska i ett samarbete ge kunskap om digitala smarta miljöer. Smarta städer, ett hållbarare samhälle och ett aktivare liv för funktionshindrade är några av sakerna som det fokuseras på. Nu visas lösningarna upp för allmänheten.

Studenter inom datavetenskap, interaktionsdesign och arbetsterapi har i samarbete mellan utbildningarna nu tagit fram prototyper och designkoncept som kan hjälpa framtidens människor att leva i ett smartare samhälle. Interaktiva intelligenta system som kan hjälpa människor att delta i samhället, leva i smarta städer och hjälpa människor med funktionshinder till ett mer aktivt liv.

Uppkopplade prylar via Internet of Things, sociala robotar med normer, virtuell verklighet och annat digitaliseringen medför kommer att påverka människor i samhället när de nya intelligenta smarta miljöerna växer fram i samhället. Nytt ljus ska ges på hur interaktiva miljöer kan utformas med digitaliserade system och uppkopplade föremål baserat på artificiell intelligens.

”Experter på människans funktioner”

– De blivande arbetsterapeuterna är experter på människans funktioner och förmågor, till exempel kognition och hur människor utför aktiviteter. Datavetarna och interaktionsdesigningenjörerna har en bas i programmering, systemutveckling, människa-datorinteraktion och artificiell intelligens, säger Helena Lindgren, forskare vid Institutionen för datavetenskap och en av kursledarna i ett pressmeddelande.

Nu under tisdag och onsdag  denna vecka kommer studenterna visa upp lösningar som kan vara en del av framtidens interaktiva samhälle i MIT-huset. Ett samhälle där medborgare ges nya möjligheter till ett aktivt liv.

 

Olle Larsson, Oscar Söderström