Studenter missnöjda med sina nya lägenheter

I onsdags flyttade de sista studenterna in i de nybyggda studentlägenheterna på Liljansberget. Dessvärre har en del problem med lägenheterna uppstått och många känner sig missnöjda med situationen.

– Jag skulle vilja ha ersättning för problemen som uppstått, säger Magnus Kling, inflyttad student.

I onsdags flyttade förväntansfulla studenter in i det sista lägenhetshuset på Liljansberget. Lägenheterna är populära bland studenterna, då de är centralt belägna med gångavstånd till universitetet och IKSU sportanläggning. Det är Svenska studenthus som ligger bakom bygget. Den senaste inflyttningen skedde i onsdags, då på Rotgränd 5. Dessvärre har problem som ej fullständiga badrum, oinstallerade mikrovågsugnar, ett ofullständigt sophus och avsaknad av internet och därmed svårigheter med att få igång de internetbaserade postlådorna, skapat ett missnöje hos både nyinflyttade och de som bott där under en längre tid.

– Jag skulle vilja ha ersättning för problemen som uppstått. Hyran är hög och känns omotiverad, då vissa saker inte fungerar, säger Magnus Kling, student boende på Rotgränd 3.

Svenska studenthus svarar på kritiken med att de gör allt för att åtgärda problemen. De förklarar missödena som tillfälliga. De säger att det är vanligt att det uppstår problem vid nya leveranser och att de som saknar något är medvetna om det.

Något som skapat stora problem är avsaknaden internet. En viktig del i studenternas vardag.

– Att leva utan internet är svårt då man ska plugga inför tentor, säger Ludvig Strandberg, också boende på Rotgränd 3.

Svenska studenthus säger dock att internet nu ska fungera igen. För de studenter som fortfarande saknar internetåtkomst hänvisar de till Bahnhof, ansvarig internetleverantör, som ska hjälpa dem att göra en konfigurering.

Sammanlagt rör det sig om 277 studentbostäder fördelade på 3 byggnader.