Tidningssläpp med bubbel och babbel

I fredags släpptes tidningen Mindyard på Midgårdsskolan, medieelevernas årliga projekt. Cafeterian fylldes av Mindyardminglare, tidningen finns att hämta på skolan och lärarna meddelar att projektet blir av även nästa år.