Tidningssläpp med bubbel och babbel

I fredags släpptes tidningen Mindyard på Midgårdsskolan, medieelevernas årliga projekt. Cafeterian fylldes av Mindyardminglare, tidningen finns att hämta på skolan och lärarna meddelar att projektet blir av även nästa år.

Julia Hedlund