Tjejer mer stressade

Stressen till följd av läxor och prov bland landets gymnasieelever skiljer sig mellan könen. Det framgår i färsk statistik från SCB, och elever på Dragonskolan i Umeå känner igen sig i statistiken.
   – Vi är ofta så stressade att det går ut över våra sociala liv, säger Alexandra Wikström, elev på Dragonskolan.

SCB har tagit fram en ny undersökning som visar att problemet med stress i samband med läxor är betydligt vanligare bland tjejer än killar. Tre av fem tjejer känner ofta stress medan bara en av fem killar gör det. Lena Lennartsson, specialpedagog på Dragonskolan, ser tydliga tendenser till fenomenet i de analyser som gjorts på hennes arbetsplats.

– Anledningen till att det oftast är fler tjejer som känner sig stressade är svår att förklara. Det går alltid att spekulera i om det beror på könets struktur. I regel skulle jag tro att mycket handlar om att det händer väldigt mycket i unga tjejers liv som utöver skolarbetet stressar upp dem, säger Lennartsson.

Emily Högberg och Amanda Wikström som går naturprogrammet på Dragonskolan är inne på liknande spår. Men de upplever också skillnader i vilka förväntningar som ställs på killar och tjejer.

– Det verkar som att vi kvinnor har en speciell gen som gör oss stressade, säger Emily Högberg.

– Vi tjejer har nog mycket mer att göra efter skolan än vad killar har. Killar bryr sig inte lika mycket och har inte samma krav på sig från sin omgivning, säger Wikström.

– Ja, killar sitter bara och spelar tv-spel och har inte samma krav på sig, varken från sig själva eller från föräldrar, spekulerar Emelie Högberg.

Stressen kan även skilja sig mellan olika program. Gustav Johansson som går elprogrammet på Dragonskolan är ett tydligt exempel.

– Nej jag känner mig inte stressad. Våra lärare ger oss aldrig några läxor, säger han.

Nyligen genomfördes en elevenkät om vardagshälsa på Dragonskolan och många kryssade i ordet ‘stressad’ när de skulle beskriva sin nuvarande känsla i skolan.

– Tempot i skolan är ofta alldeles för snabbt och vi hinner knappt göra klart en läxa innan nästa kommer, säger Emily Högberg.

På Dragonskolan är personalen medveten om problemet och har därför skapat en grupp med en specialpedagog, skolsköterska och kurator som ska arbeta för att motverka stressen bland eleverna.

– Vi arbetar för att nå en lösning och de elevenkäter vi nyligen genomfört är en del i det arbetet, säger Lennartsson.

 

Text: Markus Åkebo, Jon Eriksson och Viktor Appelqvist

Redaktionen