Fler hotellrum skapar evenemangsmöjligheter

Fler hotellrum är inte ett problem utan en möjlighet, anser Visit Umeå.  I en artikel på vk.se beskriver Blå Husets vd, Anna Göransdotter Nilsson, Umeås hotellmarknad som mättad. Men Visit Umeå menar att man istället bör se möjligheten att skapa fler anledningar att besöka staden.

De senaste åren har flera nya hotell dykt upp i Umeå. Idag finns 1574 rum tillgängliga för bokning. Nyrenoverade Stora Hotellet, U&Me Hotel och Comfort Hotel är bara några hotell som bidragit till ökningen av hotellrum i Umeå, och nu i vår kommer ännu ett hotell att ta form i gamla Mimerskolan. Fler hotell har skapat en större konkurrens och hotellpriserna i Umeå har därmed minskat med 11 procent bara under förra året. Det visar en statistikundersökning på Hotels.com som VK har tagit del av.

– Det är inget snack om saken. Vi ser både en prissänkning generellt och en beläggningssänkning.  Det har tillkommit väldigt många rum i Umeå på sista tiden och nu är marknaden mättad, sa Anna Göransdotter Nilsson till VK.

Ser det positiva
Men Hanna Sondell på destinationsbolaget Visit Umeå  menar tvärtom att fler hotellrum inte ska ses som negativt, utan en möjlighet i framtiden. Marknaden ska snarare ses som understimulerad.

– Göransdotter skapar en bild av att det är slut på hotellkrav i Umeå, men istället borde man fokusera på att locka stora evenemang och konferensbokningar. Umeå är en stad med kapacitet och lösningen är inte att hindra etableringen av fler hotell, utan att öka besöksanledningarna.

Hanna Sondell menar att ett bättre samarbete mellan hotell och arrangörer är en förutsättning för att Umeå ska få besökare.

– Det byggs mycket hotell för att det finns en stor tro på framtiden och intresse bland hotellen att etablera sig i Umeå. Hotell och arrangörer borde tillsammans hitta tillvägagångssätt för att locka till evenemang, konferenser, möten och privat turism till Umeåregionen.

Text: Sanna Ehnlund
Cecilia Sandqvist