Umeå får utbyte av studenter från andra länder

Umeå universitet har ett stort utbyte med universitet i andra länder. Varje år kommer det ungefär 800 utbytesstudenter till Umeå, en siffra som bara ökar.

– Att det kommer hit studenter från andra länder berikar utbildningen för våra svenska studenter. Det är alltså inte bara de som kommer hit från andra länder som får ett kulturellt utbyte av detta, utan även våra svenska studenter. Framförallt de som inte väljer att studera utomlands själva, säger Greg Neely, enhetschef för International office på universitetet.

Han pratar också om att det faktum att universitetet tar in studenter från andra länder är det som gör det möjligt för svenska studenter på universitetet att kunna åka utomlands för att studera.

Nöjdast i Sverige
Utbytesstudenterna är överlag nöjda med mottagandet och livet i Umeå. I en undersökning från 2014 av International Student Barometer var Umeå universitet det universitet i Sverige där de internationella utbytesstudenterna var nöjdast med tillvaron. Denna undersökning gäller allt från hur man trivs i skolan till vad man tycker om det sociala livet i staden. Något som Greg Neely förklarar med att man har en genomtänkt strategi för sina utbytesstudenter.

– Vi har en plan för både hur vi ska ta emot dem och för hur vi får dem att komma in i utbildningen. Överlag är det helt enkelt inga större problem, säger Neely.

Hjälper studenterna med boende
Ett stort problem för många studenter i Umeå är att hitta boende. Detta är ett problem som utbytesstudenterna inte har på samma sätt, då skolan fixar med boende åt dem. På Umeå universitet har man också en speciell policy när man tilldelar utbytesstudenterna deras boende.

– Vi hjälper till med boende och har som policy att de inte ska bo i egna hus, utan tillsammans med svenska studenter i studentlägenheter. På så sätt kommer de lättare in i livet här. Detta är något som har varit uppskattat av utbytesstudenterna, förklarar Greg Neely.

Att hitta boende till utbytesstudenterna är i nuläget inte några större problem, men däremot skulle det kunna bli det om man tog in fler än vad man gör idag. Neely menar att gränsen för hur många man kan ta in snarare beror på staden och dess bostadssituation än på själva universitetet.

– Vi tar nu in cirka 800 utbytesstudenter per år till Umeå universitet. Det skulle kunna bli ännu fler, men problemet då är att Umeå är en förhållandevis liten stad och att det då blir problem att hitta boende till alla, menar Neely.

Förutom att man hjälper till med boende har man också andra sätt att få utbytesstudenterna att trivas i staden. Till exempel har skolan ett budgetprogram speciellt anpassat till dem.

– De får delta i olika sociala aktiviteter tillsammans med svenska studenter, såsom att åka till älgfarmar, åka skridskor och gå på hockeymatcher. Tack vare detta så kommer de snabbt in i samhället, säger Neely.

Flest tyskar
Den största andelen utbytesstudenter som kommer till Umeå universitet är tyskar. Nästan en femtedel av utbytesstudenterna som  kom in hösten 2015 var från Tyskland. De flesta utbytesstudenterna på Umeå universitet är från Europa. Dels på grund av den geografiska närheten, men också tack vara att länder inom EU kan få EU-finansiering för att kunna skicka sina studenter till andra länder inom EU.

En trend som man har sett på senare år i Umeå är att fler och fler utbytesstudenter från Asien, framförallt från Kina och Sydkorea har kommit till universitetet. Detta är ingen slump, utan en del av en satsning man gjorde för snart fyra år sen, då man slöt avtal med flera skolor i dessa länder.

Den 18 januari är det dags för vårens utbytesstudenter att starta terminen här i Umeå. Studenter från hela världen intar då campusområdet och det är något som folket på universitetet ser fram emot.

Text: Viktor Holmström