Umeå-professor spårar harpest i Arktis

Anders Sjöstedt, professor i molekylär biologi vid Umeå Universitet, är en del av det stora CLINF-projektet.
Umeå universitet
Anders Sjöstedt, professor i molekylär biologi vid Umeå Universitet, är en del av det stora CLINF-projektet.

Vanligare förekomst av ‘regionala epidemier’ och två månader tidigare borttöad snö enligt aktuellt forskningsprojekt. Det är en bister framtid som väntar enligt Anders Sjöstedt, professor i molekylär biologi vid Umeå Universitet och delaktig i CLINF-projektet.

CLINF är en internationell storsatsning på forskning kring hur klimatförändringarna påverkar infektionsrisker bland djur och människor, och hur detta i sin tur påverkar ekonomiska, kulturella och sociala situationer. Projektet leds delvis från Umeå Universitet och har nyligen tagit emot ytterligare sju miljoner norska kronor. Anders Sjöstedt är professor i molekylär biologi vid Umeå Universitet och leder en del av forskningen inom projektet.

Ökad spridning av harpest
Sjöstedt har, tillsammans med statistiker, infektionsläkare, meteorologer och andra experter, sammanställt och analyserat data från ca. 5000 fall av tularemi (harpest). Utifrån dessa fall har de skapat modeller för att försöka förutse spridning av sjukdomen, som han menar har ökat markant jämfört med för 50 år sen.

– Omkring Piteå och Boden förekom 300 fall av harpest i fjol. Det är 160 fall per 100.000 invånare. I området är det högsta antalet fall på flera decennier.

Flest fall under något år erinrar sig Sjöstedt som Ockelbo, 2003, då det var 700 smittade per 100.000 invånare.

– Vid infektionsepidemier tror jag man brukar klassa det som epidemi vid 500 fall per 100.000 invånare, så de kan nästan ses som lokala eller regionala kortvariga epidemier.

Klimatet påverkar spridning
Värre menar professorn att det kommer bli. I samarbete med CLINF jobbar de tillsammans med ett större antal forskare inom tvärvetenskapliga områden för att utveckla modellerna. Förhoppningen är att med hjälp av hårdare och större mängd data från bland annat väderstationer, varav några genom CLINF, kunna göra mer träffsäkra modeller.

Klimatförändringen, med ökande temperaturer och väderförändringar, tros bidra till spridningen av infektioner, däribland tularemi. Vidare menar Sjöstedt att modellerna kan komma att bli mindre korrekta i och med att klimatet ändras, men att samarbetet via CLINF kan bidra till att effektivare korrigera för framtidens väder och vind.

I Harads, utanför Boden, menar Sjöstedt att våren och höstens medeltemperatur kan komma att höjas flera grader inom de närmsta 50 åren. Detta skulle innebära att snön töar bort upp till två månader tidigare medan höstens harpestsäsong förlängs.
I Ryssland har den ökande värmen tinat upp tundra i vilken mjältbrand funnits och sedan spridits till över 1200 renar, och tagit livet av ett barn.


FAKTA CLINF:
*Fullt namn: Climate-change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern Societies.
*NordForsk: CLINF är ett excellenscenter inom NordForsks (Nordiska ministerrådets forskningsorganisation) program för ”ansvarsfull utveckling i Arktis”.
*Arktis: I forskningssammanhang räknas Norrbotten och Västerbotten som en del av Arktis, trots att stora delar ligger söder om polcirkeln.
*Totalbudget: 53 miljoner norska kronor från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Ryssland och Grönland.
*Projektledare: Birgitta Evengård vid Umeå Universitet, Ann Albihn vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Tomas Thierfelder vid Sveriges lantbruksuniversitet.
*Projektet pågår mellan åren 2016 och 2021.


Simon Magnusson
Jon Blåhed