Umeå universitet i framkant med mobil hälsa

Ny forskning vid Umeå universitet och Karolinska institutet visar att det är möjligt att kartlägga patienters hälsa med hjälp av mobiltelefoner. Det pågår även forskning om hur man med hjälp av mobiltelefonen ska kunna ställa diagnos på distans. 

Det är i den vetenskapliga tidsskriften Global Health Action som tio artiklar om mobil hälsa har publicerats. Artiklarna handlar om hur man med hjälp av mobiltelefoner ska ge lösningar på folks hälsa i låg- och medelinkomstländer. Förordet inleds av Carl Bildt, där han pekar på de många möjligheter som digitaliseringen och trådlösa nätverk världen över medför med fokus på hälso- och sjukvård. 

Mobilen mot malaria

Bland annat beskriver två av artiklarna hur mobila applikationer används som diagnostiskt stöd vid akuta brännskador och malaria. Forskarna Vinod Diwan och Johan Lundin berättar i en annan artikel om MoMic, ett mikroskop i miniatyr. MoMic påminner mycket om en mobiltelefon och fördelen med den är att vanliga mikroskop kan vara dyra och kräver expertis. MoMic är en vidareutveckling på ett så kallat web-mikroskop.

I artiklarna är potentialen för bildbaserade lösningar någonting som lyfts fram. Man talar då om potentialen med mobil hälsa och dess tekniska, organiska och användarmässiga villkor.

Anton Comstedt, Stina Bergström