Umespex med flygtema

Nu är temat för Umespexarnas vårspex klart och det är mysteriet kring piloten Amelia Earhart som står i centrum. Hennes försvinnande har väckt många teorier och vårspexets publik kan förvänta sig en möjlig förklaring, presenterad på ett energiskt och lättsamt sätt.