Varierande åsikter om pensionsåldern bland Umeåborna

2013 lades en utredning fram om att höja pensionsåldern, ett förslag som en majoritet av arbetsmarknaden nu säger ja till. Men när Aspiranten.se frågade några Umeåbor vad de tycker om förslaget rådde olika meningar.

Förslaget, som innebär en förhöjning av pensionsålderns lägsta gräns från 61 till 63 samt den högsta gränsen från 67 till 69, blev antaget utav 12 av 13 arbetsmarknadsparter. Förslaget får även stöd av Umeåbon Robert Strömqvist, 42.

Man måste jobba om samhället ska fungera. Pensionsåldern borde vara lika för alla. Det är en naturlig följd av att det finns fler äldre inom jobben.

Flexibilitet framom strikthet

Men alla håller inte riktigt med. Två personer som påpekar vikten av att anpassa pensionsåldern efter yrke är Annika Gran och Bim Ahlström.

— Det beror lite på viket jobb man har. Vissa jobb sliter på kroppen mer än andra. Det känns fel att höja på pensionsåldern, säger Gran.

— Man borde ha en flexibel pensionsålder. Det är viktigt att man orkar jobba om man ska jobba vidare. Vissa jobb tär mer på en än andra, menar Ahlström.

Mats Pääkkölä & Lo Hägerfelth