Veckan som räddar liv

Norrlands Universitetssjukhus
Elisabeth Sund/Västerbottens läns landsting
Norrlands Universitetssjukhus

Trots att Sverige ligger i framkant när det kommer till befolkningens inställning till organdonation så är det fortfarande ett stort behov av organ. Varje år dör ungefär 50 personer som står på väntelistan och under 2017 har 27 personer avlidit som väntat på organ som kunde räddat dem.

Mellan 9-15 oktober är det den så kallade Donationsveckan. Ett årligt intiativ från Socialstyrelsen med målet att upplysa och sprida kunskap till allmänheten om deras möjlighet att hjälpa sina med människor. I färsk statistik stiger siffrorna för antalet donatorer och man räknar idag på 17 organdonatorer per miljon invånare och år, under flera år har det tidigare legat kring 15.
-I Västerbotten står 12 personer i kö för en ny njure och 16 personer har fått ny njure. På NUS har vi fem stycken registrerade donatorer, säger Monika Långström, donationsansvarig på Norrlands Universitetssjukhus.

Omkring 3300 personer avlider varje år på en intensivvårdsavdelning och av dem så är det också cirka 150 stycken som det går att använda organ som kan transplanteras. För att en död person ska kunna få donera krävs det att den har avlidit på en intensivvårdsavdelning i respirator. Norrlands Universitetssjukhus har fem stycken registrerade donatorer.
-Skallskador och hjärndöd är de vanligaste orsaken till en avliden donator och från endast en donator går det att rädda åtta personer, säger Monika Långström.

Det är inte bara döda människor som kan donera organ. Det är ungefär 150 levande personer som blir donatorer per år. Som levande kan man donera en njure, vissa vävnader och  i vissa fall en bit av levern.

Allt från barn till gamla

Under 2016 genomfördes 748 organtransplantationer i Sverige. De vanligaste typen av transplantation var njurar med 425 stycken, näst vanligaste är transplantation av lever med 199 stycken och tredje flesta transplantationer var hjärtan med 64 stycken. Patienter från Västerbotten som behöver en transplantation flygs till Sahlgrenska Universitetssjukhus för att genomföra operationen.
-Vanligaste transplantationerna är åt diabetiker som får njurskador men annars är sjukdomar på lungnorna, hjärtfel och infektioner på hjärtat som gör att transplantation blir aktuellt, säger Monika Långström.

Vem som helst kan behöva en organtransplantation. Det är något som sker i alla åldrar, för kvinnor och män. Enligt Monika Långström brukar de flesta transplantationer ske på patienter som är runt 65 år. Och tack vare en senare tids medicinsk utveckling så blir det möjligt att operera och göra transplantationer på äldre personer.
– Medicinerna har blivit mer och mer skonsamma mot kroppen och personen som gör det möjligt att ge fler personer mer tid i livet, avslutar Monika Långström.

 

Tobias Stahl