Vi är bäst på att amma

En ny undersökning från Socialstyrelsen visar att mammor i Västerbotten ligger i topp när det kommer till att amma sina nyfödda.

Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar exklusiv amning upp till sex månaders ålder. Sverige har ställt sig bakom förslaget och landstingen har rekommenderats att i respektive län sammanställa uppgifter gällande amning.

Besök hos barnavårdscentralen har journalförts där föräldrar tillfrågats vilken näringskälla de givit barnet. Resultatet visar att Västerbotten tillhör ett av de län med allra högst amningsprocent upp till sex månader, i enlighet med rekommendationerna.

– Amning är i första hand ett sätt för barnet att få i sig näringsriktig mat och stärka immunförsvaret. Samtidigt är det bra för närheten och anknytningen mellan barn och förälder. Sedan ska man heller inte glömma bort att det är ett miljövänligt sätt att få med sig rätt tempererad mat utan förpackningar, menar Annika Thor, barnmorska på BB vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Text: Joel Abrahamsson

Redaktionen