“Vi lever i en samhällsmiljö präglat av en våldtäktskultur”

Hashtaggen #metoo startades för att upplysa människor om problemets storlek. Personen på bilden har ingen koppling till texten.
Shanelle Nordgren
Hashtaggen #metoo startades för att upplysa människor om problemets storlek. Personen på bilden har ingen koppling till texten.

Över 20 000 sexualbrott anmäldes under år 2016 enligt statistik från NTU. Det är en ökning med ungefär 38 procent sedan år 2007. Trots ökningen är det fortfarande många som inte anmäler när de varit med om något. Julia Strömberg har varit i den sitsen.
– Det här är saker som blivit accepterade i vårt samhälle, säger hon.

År 2006 startade en kvinna vid namn Tarana Burke hashtaggen #metoo. Den 15 oktober i år uppmanade skådespelerskan Alyssa Milano alla kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp att använda hashtaggen. Detta för att upplysa om problemets storlek.

Julia Strömberg, 22 år från Örnsköldsvik, har använt sig av hashtaggen. Hon berättar att hon gjorde det för att hon själv blivit utsatt för sexuella trakasserier och för att hon vill stödja kampanjen.

– Det här är saker som blivit accepterade i vårt samhälle. Vi lever i en samhällsmiljö präglat av en våldtäktskultur.

Hon säger att hon varit med om sexuella trakasserier flera gånger, oftast har det hänt på krogen då hon blivit tafsad på av okända män.

– Ofta vet man inte ens vem personen är, alltså att man vänt sig om men inte kunnat avgöra vem av de som står bakom som tafsat. Det är alltid män i grupp som gör detta.

Vad tror du att det beror på, att det är män i grupp som gör sådant här?

– Jag vet inte riktigt. Kanske vill de visa sina kompisar att de kan och att de vågar.

Julia Strömberg berättar att hon aldrig anmält något av det som hänt henne.

– Även om jag vetat vem det var så hade jag nog inte anmält. Sexuella trakasserier är så pass normaliserat i vårt samhälle. Särskilt när det, inom citationstecken, bara rör sig om tafsande. Sexuella trakasserier överlag är ju svåra att gå vidare med.

År 2015 uppgav 1,7 procent av Sveriges befolkning mellan 16-79 år, att de blivit utsatta för någon typ av sexualbrott. Det visar den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Procenten motsvarar ungefär 129 000 personer som någon gång under det året blivit utsatta för alltifrån lindrigare händelser som blottning, till allvarligare som våldtäkt. Under 2015 uppgav 3 procent av landets kvinnor att de blivit utsatta, en hög siffra jämfört med männens 0,4 procent. Statistik från samma undersökning visar att sexualbrott mot kvinnor ökat de senaste tre åren.

Julia Strömberg säger att hon har många i sin närhet som varit utsatta för sexuella övergrepp eller trakasserier.

– Det rör sig om väldigt många. Nästan varje tjej jag känner har någon gång varit utsatt.

Kampanjen stödjer kvinnor och deras historier anser Julia Strömberg.

– Skulden har lagts över på männen där den ska vara, istället för på kvinnorna. Vi har ju alltid vetat att det är så många som blir utsatta. Men tydligen behövs det en kampanj som #metoo för att uppmärksamma hur många det gäller.

– Det här har ju bidragit till att mäktiga män fått sparken och blivit polisanmälda. Flera har blivit av med sina positioner. Jag hoppas att det här leder till att män frågar sig själva om man är en förövare och att man i sådana fall ändrar sitt beteende, säger Julia Strömberg.

 

Shanelle Nordgren