Slavar under våra känslor

Varför blir jag rädd när jag hör en påhittad historia? Varför blir jag nervös när jag ska redovisa? Känslor har vi alla men varför? Vad är känslor egentligen och vad är det som händer i våra kroppar när känslan tar kommandot.