Fusket ökar på Umeå universitet – student vittnar om bristande rutiner: ”Stökig stämning”

Antalet disciplinärenden gällande misstänkt fusk på Umeå universitet har ökat med drygt 400 procent mellan åren 2007–2017. I fjol behandlade lärosätet 62 sådana disciplinärenden. En elev på universitetet berättar för Aspiranten om bristande rutiner under en salstentamen.
— Efter ett tag började även lappar skickas runt där flera skriver svaren på några av tentafrågorna, säger studenten Anna.

Det var i slutet av maj som en student vid Institutionen för socialt arbete skrev sin sista tentamen för terminen. Studenterna på kursen hade någon vecka innan provtillfället blivit informerade om att den ursprungliga och anpassade byggnaden för tentamensskrivning, Östra paviljongen, var fullbokad och att provet nu ska skrivas i Naturvetarhuset på campusområdet.

— Då tänkte jag inte så mycket på det. Men efter att ha varit med om det skulle jag inte vilja att någon mer av våra tentor flyttas från Östra paviljongen, berättar studenten Anna.

Just den här dagen sken solen, Anna och hennes kurskamrater såg fram emot att få göra provet för att sedan gå på sommarledighet. Veckorna innan hade varit fyllda av sena kvällar framför kursböckerna, i hopp om att kunna skriva ett bra resultat på tentamen.

— Vi pluggade stenhårt för att klara oss och det är irriterande nu i efterhand att många som, inte hade förberett sig lika mycket, klarade sig med största sannolikhet genom att fuska, fortsätter Anna.

När studenterna anlände till hörsalen i Naturvetarhuset bad tentamensvakten dem att sätta sig ner med två platsers mellanrum. Hörsalens utformning med sluttande rader gjorde dock att studenter enkelt kunde se vad personen framför sig skrev och det dröjde inte länge innan lappar skickades under stolsryggarna och lågmälda diskussioner om frågorna tog fart på flera av hörsalens rader.

— Det var en stökig stämning, som taget ur högstadiet. Flera olika gäng sitter och viskar till varandra och ibland ganska högt om frågorna på provet, vittnar Anna om.

En granskning som gjordes av Dagens Nyheter visade att antalet studenter som stängts av på grund av fusk, har ökat med drygt 40 procent mellan 2015 och 2017. Något officiellt register över disciplinärenden som ledde till avstängning förs inte på Umeå universitet, senast en sådan sammanställning genomfördes var 2014. Det året anmäldes 34 ärenden, varav sex av dem ledde till att studenten stängdes av. Avstängningens längd framgår inte i registret.

Anna fortsätter att berätta om sina upplevelser. Under den inledande informationsdelen förklarade tentamensvakten för dagen, en äldre kvinna, att studenterna skulle skriva upp sig på ett papper när de lämnade hörsalen för att gå på toaletten. Däremot saknade kvinnan en kollega som höll uppsikt över toalettbesöken vilket ledde till att de inte användes efter tentamensvaktens förmodade önskemål, utan för att diskutera svarsalternativ.

— När jag var klar och lämnat in mina svar gick jag själv på toaletten. Då såg jag flera av mina kurskamrater som inte lämnat in sitt prov, stå utanför och förklara hur de hade svarat och utbytte information med andra studenter, berättar Anna.

Studierektorn är kritisk

Marie Louise Snellman har varit studierektor på Institutionen för socialt arbete sedan 2015 och arbetar från översta planet på Samhällsvetarhuset. Utanför fönstren syns resterna från ett snöfall under natten. Studierektorn lyssnar på sammanfattningen av studenten Annas upplevelser och förklarar sedan att hon inte känner igen händelsen. Däremot är hon tydlig med att studenterna informeras om riktlinjer och vad konsekvenserna kan bli av fusk. Studenterna är väl medvetna om vad som inte är tillåtet, säger hon skarpt.

— Vi har dock inget med salstentamen att göra utan det ansvarar Tentamensservice för. Vi kan inte påverka byte av lokal och sådana saker, en kursansvarig lärare skickar en beställning på salstentamen till Tentamensservice, de leder sedan arbetet.

Hon menar att det är lätt att förstå frustrationen hos de som inte valde att utnyttja situationen i Naturvetarhuset, utan i stället förhöll sig till reglerna för tentamensskrivning. Studierektorn reagerar också på att den här typen av aktioner underminerar utbildning.

— Studenterna får inte de kunskaper vi tror att de har om det fuskas under examinationer. Vilket i förlängningen kan påverka deras arbetsutövning, såklart.

Hon efterfrågar en analys av hur det kommer sig att fusket ökar på universiteten.

— Vi har bland annat en ny handläggningsordning som fastställer för varje steg i processen, från regelverk till konsekvenser som gäller vid disciplinärenden, det är en åtgärd. Men sedan borde vi försöka reda ut om vi har blivit bättre på att upptäcka fusket eller om det faktiskt är så att studenter fuskar mer än tidigare, för det går inte att säga svara på för tillfället.

Marie Louise Snellman tycker att vi borde också diskutera varför studenter väljer att fuska. Är deras tillvaro så stressfylld att de kanske tänker att det här är en enkel väg ut just då? Hon menar att studentkåren borde driva dessa frågor när det kommer till deras kännedom, eftersom Institutionsledningen inte alltid får ta del av den här typen av uppgifter.

Fullbokat hos Tentamensservice

Lovisa Björk är tillförordnad chef på Tentamensservice. Hon beskriver över telefon att schemat för vårterminen ska läggas senast 5 december, i god tid inför tentamenstopparna i slutet av vårterminen. Till sitt förfogande har Tentamensservice Östra paviljongen, en anpassad lokal med teknologiska hjälpmedel som ett mobillarm, vilket larmar om en telefon hämtar in media av något slag. När flera av lärosätets kurser bokar in tentamen på samma dagar uppstår en platsbrist i den utrustade Östra paviljongen och Tentamensservice tvingas använda någon av sina så kallade externa lokaler, exempelvis Naturvetarhuset på campusområdet.

— Jag hade önskat att kursansvariga lärare kunde sprida ut sina provtillfällen mer för att underlätta för oss att kunna tillgodose varje tentamen här på Östra paviljongen. Det är ett pussel som vi försöker lägga, säger Lovisa Björk.

Den tillförordnade chefen låter stressad men tar sig ändå tid att svara på frågorna. En kollega till Lovisa Björk förklarade dagen innan att denna vecka är en av dem så kallade tentatoppsveckorna, det vill säga när många kurser avslutas med tentamen samtidigt. Chefen på tentamensservice fortsätter att förklara att praxis när en tentamen flyttas till en extern lokal är att klyva en hörsals kapacitet i två för att få fram en rimlig mängd studenter för en specifik sal. Exempelvis beräknas en hörsal med 150 platser rymma 55 studenter under en salsexmination. En tentamensvakt bedöms kunna hantera 20 stycken studenter men ska ha assistans om toaletter är placerade utanför salen. En rutin som vid studentens Annas examination har brustit.

— Så ska det inte vara, det här låter absolut inte bra, kommenterar Lovisa Björk studenten Annas upplevelser.

Lovisa Björk klargör att alla tentamensvakter genomgår en utbildning innan de kan träda i tjänst. Alla vakter instrueras att cirkulera runt i salen för att få en uppsikt över studenterna och visa sin närvaro, samt att kontrollera papperskorgar och lampor inne på toaletten för att försäkra sig att inga hjälpmedel ligger gömda där.

Studenten Anna går återigen tillbaka till den där avslutande examinationen. Hon vittnar om att den ensamma tentamensvakten satt kvar på sin plats under skrivtiden med ett likgiltigt uttryck för vad som pågick i salen.

— Allt kändes väldigt oseriöst för ett universitet. Vi pluggar ju också för en anledning, att vi vill kunna arbeta med det här i framtiden och att då fuska sig till ett godkänt känns väldigt dumt.

Digitala examinator i framtiden

Tidigare i år inleddes ett digitalt salstentamen-projekt på Umeå universitet med pilottester under höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Projektledaren Hans-Erik Sjöström sitter i sitt arbetsrum med utblick över den nybyggda cykelvägen mot campusängarna, han förklarar att digitala salstentor ökar rättssäkerheten och har ett gediget skydd mot fusk.

— I vanliga tentamensskrivningar är det enorma mängder pappersarbete och även om det inte är vanligt, händer det att studenters prov försvinner i hanteringen, till exempel under transport och leverans. Att allt samlas digitalt underlättar arbetet avsevärt och ökar också rättssäkerheten eftersom det inte finns några pappersbuntar att tappa bort, inleder han.
— När det kommer till skydd mot fusk så anlitade vi faktiskt systemadministratörer på Institutionen för datavetenskap att försöka manipulera programvaran som används vid provtillfällena. Men det lyckades de inte med, avslutar han glatt.

Även om vi inom ett par år har ett fullt digitalt system för salstentamen, kvarstår den mänskliga faktorn. Viskningar som inte når vakternas öron eller papperslappar som göms innanför den stora ponchon. Studenten Anna vittnar om att endast en tentamensvakt var närvarande i hörsalen den där dagen i maj. Studenten menar också att vakten förblev sittandes på sin plats, trots att tentamensvakterna instrueras att cirkulera runt i salen bland studenterna för få en uppsikt. Anna har funderat på att anmäla det inträffade, hon velat gjort det men att det inte hade känts rätt, tanken att anmäla en kurskamrat är främmande.

Anna heter egentligen något annat.

Text och foto: Jonas Fagerström

Redaktionen

Aspiranten är journaliststudenterna vid Umeå universitets egna webbtidning. Kontakta oss gärna för nyhetstips: redaktionen@aspiranten.se Ansvarig utgivare: Henrik Klingberg henrik.klingberg@umu.se

Redaktionen