Ingen mer musik i Umeå kommun: “Spela inte i offentliga miljöer.”

På obestämd tid ska det vara tyst i alla kommunens högtalare. Sedan årsskiftet bör alla Umeå kommuns verksamheter inte spela musik i offentliga miljöer. Förhandlingar med STIM har gjort att kommunen internt uppmanar alla sina anställda att inte spela musik offentligt tills ett nytt avtal är på plats.

Anledningen till att kommunens verksamheter inte bör spela musik är att medans förhandlingarna mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, omförhandlar sina avtal med STIM. När dessa pågår är att det inte är garanterat att upphovsmannen till musiken får betalt när den spelas, eftersom SKL och Stims tidigare avtal sedan årsskiftet har löpt ut.

Vid den kommunala fritidsgården på Mariehem är musik en stor del av den dagliga verksamheten.
– Vi arrangerar discon, musikkvällar och spelningar, musik fyller en stor funktion på vår fritidsgård, säger Max Dahlberg, fritidsledare på Mariehems fritidsgård.

Max Dahlström och Christoffer Wiik, fritidsledare på mariehems fritidsgård.
Max Dahlström och Christoffer Wiik, fritidsledare på mariehems fritidsgård. Foto: Manne Berggren Wiklund

  Personalen på fritidsgården har fått informationen om omförhandlingarna med Svenska tonsättares internationella musikbyrå, STIM.
– Vi har blivit informerade, men det har inte förändrat särskilt mycket. Sedan årsskiftet har vi haft fokus på annat och inte haft något disco eller liknande så det problemet har inte uppstått än så länge, säger Max Dahlberg.

Varken Umeå Kommun eller STIM vill kommentera saken och hänvisar till att de inte kan uttala sig om avtalet under förhandlingarnas gång men Umeås kommunjurist Carina Lidgren Heimersson säger kort att:

“Stim är ganska tjuriga.”

Orsaken till förändringen är att Umeå kommun har sedan länge haft ett avtal med STIM, som har inneburit att de har fått spela musik i sina verksamheter mot att kommunen betalar en avgift per invånare. På grund av högre krav från STIMs sida har SKL under förra året suttit i förhandlingar med STIM för att få till stånd ett nytt normalavtal, så att alla Sveriges kommuner ska ha ett och samma avtal, men det har ännu inte lyckats.

På uppmaning från SKL har Umeå kommun inte tecknat något nytt avtal. Kommunen har förklarat sig villig att göra det under vissa förutsättningar, vilka de förutsättningarna är vill man inte kommentera, bara att i nuläget har inget sådant avtal tecknats. På Mariehems fritidsgård hoppas man att saken löser sig fort, för om det inte kommer en lösning relativt snart kan problem uppstå.

– Vi har inte fått höra någonting om hur länge detta kan tänkas ta, men det är väl långsamt som det brukar med byråkrati, säger fritidsledare Christoffer Wiik.

Och fyller sedan i: 

– Samtidigt tycker jag att det är viktigt att det görs. Jag är också musiker och det är viktigt att offentliga organisationer betalar för sig, så att alla som jobbar med musik får den lön de förtjänar.

Manne Berggren Wiklund

Redaktionen

Aspiranten är journaliststudenterna vid Umeå universitets egna webbtidning. Kontakta oss gärna för nyhetstips: redaktionen@aspiranten.se Ansvarig utgivare: Henrik Klingberg henrik.klingberg@umu.se

Redaktionen