Nya Kvarkenfärjan – ”Miljöpåverkan blir nästan noll”

En ny Kvarkenfärja hoppas kunna främja många områden – turismen, miljön och Umeå universitet. I förra veckan skrevs avtalet om en ny färja under.
– En färja som går snabbare och mera frekvent knyter ihop städerna, säger Lennart Johansson vid Umeå universitet.

Sedan 2013 har M/S Wasa Express transporterat passagerare och fordon mellan Umeå och Vasa. Redan då färjan, som då hette M/S Betancuria, köptes från Spanien var planen att den endast skulle vara tillfällig. Tisdagen den 22 januari, ganska exakt fem år senare, skrevs avtalet för en ny färja under. I år börjar byggandet av den nya skutan, och i april 2021 ska den vara klar.

Orsaken till fördröjningen? Pengafrågan.

Allt började som ett EU-projekt som inte blev av på grund av utebliven finansiering, varpå Umeå kommun och Vasa stad tog över projektet. Även i detta skede krävdes långa diskussioner om bland annat finansiering.

Anledningen till att det ska byggas en ny färja beror bland annat på nuvarande fartygs ålder. Denna är byggd 1981 och har teknik därefter.

– Gamla färjan har föråldrad teknik och livslängd, och de tekniska kostnaderna är höga, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.


Nya Kvarkenfärjan

Namn: M/S Wasa Express
Storlek: 150 meter lång och 26 meter bred
Passagerarantal: 800 passagerare
Bränsle: Hybrid – gas och batteri
Byggd: 2019, ska vara klar i april 2021
Pris: 120 miljoner euro
Tid för en resa: 3,5 timmar


Betydande skillnader

Den största skillnaden mellan den nya och gamla färjan är bränsleekonomin och miljöpåverkan. Den nya kommer att vara en hybrid och gå på bio- och naturgas samt batteri, medan den gamla går på diesel.

– Eftersom att fartyget ska gå på biogas och LNG så blir miljöpåverkan nästan noll. Batteriteknik kan användas i hamnarna och då blir utsläppet noll, berättar Ståhlberg.

Storleksmässigt får färjan också ett lyft, då den nuvarande är 135 meter och den nya kommer bli 150 meter. Något man lägger krut på till den nya färjan är lasthantering. Möjligheten att köra både på och av färjan kommer att tömma bildäcket snabbare. I dagens läge tvingas större fordon backa ombord på färjan.

Trots att den nya färjan kommer vara större tar den inte fler passagerare, utan tvärtom. Den nuvarande färjan rymmer 915 passagerare, medan den nya endast kommer ta 800 passagerare. Dock kan den klassas upp för att ta samma passagerarantal. Orsaken till det lägre passagerarantalet är att den nya färjan planeras trafikera oftare, då en resa kommer ta 3,5 timmar jämfört med nuvarande 4,5 timmar.

Wasalines VD Peter Ståhlberg hoppas att utbytet mellan Vasa och Umeå kommer stärkas i och med den nya färjan. Foto: Wasaline
Wasalines VD Peter Ståhlberg hoppas att utbytet mellan Vasa och Umeå kommer stärkas i och med den nya färjan. Foto: Wasaline

Något som inte förändras i och med den nya färjan är namnet – M/S Wasa Express får fortsatt förtroende.

Ståhlberg förväntar sig att färjan kommer att påverka bland annat utbytet mellan Vasa och Umeå. Nuförtiden pendlar allt fler, vilket han hoppas ska fortsätta, även över Kvarken. Han hoppas också att infrastruktur kommer att byggas runt den nya färjan.

Hoppas påverka universitetet

Även Umeå universitet räknar med positiva följder i och med den nya Kvarkenfärjan. Universitetet är alltid intresserade av att locka studenter, inte bara i Sverige, utan även på andra sidan Kvarken.

– Jag är faktiskt för tillfället på turné i Österbotten och rekryterar studenter, säger Lennart Johansson som jobbar med nationell och internationell studentrekrytering vid Umeå universitet.

– Klart den nya färjan kommer att ha positiv effekt på folk som utnyttjar den. Naturligtvis räknar vi med positiva effekter. Den blir nog bättre än den gamla färjan, att den är bekvämare och snabbare sänker alla trösklar. Sedan är frågan vad man kan locka med ombord och i hamnen, det påverkar också. Ju mera man kan göra i städerna desto fler människor vill resa, fortsätter han.


Gamla Kvarkenfärjan

Namn: M/S Wasa Express
Storlek: 141 meter lång och 23 meter bred
Passagerarantal: 915 passagerare
Bränsle: Diesel
Byggd: 1981
Tid för en resa: 4,5 timmar


Det finns ett avtal mellan Umeå universitet och Vasa högskolekonsortium som i grund och botten är en deklaration att städerna ska samarbeta. Det sker ständigt ett utbyte mellan Vasa och Umeå, men det gäller sällan hela program, utan oftast utbyte eller praktik.

– Färjan gör det även lättare att delta i samarbeten som bygger på samarbeten mellan program och kurser, säger Johansson.

Något Johansson vill lyfta fram är att man också bör se Österbotten som en del av Umeåregionen, exempelvis då man diskuterar regionala problem och möjligheter. Han hoppas att den nya färjan ska hjälpa denna tanke frodas.

– Man måste tänka att det är ju kortare från Umeå till Vasa än från Umeå till Örnsköldsvik, säger han och avslutar:

– En färja som går snabbare och mera frekvent knyter ihop städerna.

Jesper Råtts

Redaktionen

Aspiranten är journaliststudenterna vid Umeå universitets egna webbtidning. Kontakta oss gärna för nyhetstips: redaktionen@aspiranten.se Ansvarig utgivare: Henrik Klingberg henrik.klingberg@umu.se

Redaktionen