Så påverkas vi av ofrivillig ensamhet

Att känna sig ensam har visat sig ha flera negativa effekter på vår hälsa. Särskilt när ensamheten inte är självvald, vilket är något som allt fler äldre riskerar att drabbas av.

Generellt påverkas vi människor väldigt negativt av att leva ensamma. Men för dem som självmant valt och vill leva ett liv i ensamhet blir inte heller påverkan på hälsa lika stor menar Markus Nyström, universitetslektor vid institutionen för Psykologi på Umeå Universitet. Han menar att det främst handlar om när ensamheten är ofrivillig som vi tar skada av den.

“Social isolering anses vara lika skadligt för hälsan som att röka 15 cigaretter per dag”– 1177 vårdguiden.

– Vid ofrivillig ensamhet kan olika typer av hälsoproblem utvecklas, där depression är allra vanligast. Förutom det kan många känna sig mer nedstämda, bli mindre aktiva och mer tillbakadragna, säger Markus Nyström.

Det är därför ensamhet kan upplevas smärtsamt för många. Denna reaktion, menar han är något som finns biologiskt inbyggt i oss människor, eftersom vi framförallt flockdjur i grund och botten.

Äldre allt ensammare

Forskning visar att äldre och framförallt personer över 65 år riskerar att i större utsträckning bli ofrivillig ensamma. Studien som hade gjorts visade att den gruppen varit särskilt utsatta för depression förklarar Markus Nyström.

bild om ensamhet
Men det finns en trolig förklaring till äldre och ofrivillig ensamhet menar han. Ensamhet på äldre dar kan ha naturliga skäl. Kanske de inte längre har vännerna kvar eller ett socialt sammanhang att vistas i när de inte längre har ett jobb att gå till.

– Man kanske skulle upplysa folk som är på väg att gå i pension mer. Det är inte ovanligt att de kan känna sig ensamma, eftersom de inte längre lever i ett socialt sammanhang som de är vana vid. Många kanske inte längre känner sig behövda när man vaknar på morgonen eftersom man inte har ett jobb att fara till och ingen som väntar på en, säger Markus Nyström.

Samhället behöver agera

Ofrivillig ensamheten hänger inte bara på individen själv och Markus Nyström tror på att det behövs en kombination, där samhället också väljer att agera. Han menar att ensamheten i sig är ett resultat av att inte känna att man hör till, och förutom att äldre känner sig ensamma är det även något som vem som helst kan uppleva. Som exempelvis långtidsarbetslösa och nyanlända förklarar han.

– Samhället behöver skapa arenor, platser och olika sammanhang där allt fler människor kan få känna att de passar in. Så att fler känner tillhörighet, vilket förhoppningsvis också gör att de känner sig mindre ensamma, säger Markus Nyström.

Läs mer: De ser till att minska ensamhet bland äldre 

Angelica Säfvenberg

 

Redaktionen

Aspiranten är journaliststudenterna vid Umeå universitets egna webbtidning. Kontakta oss gärna för nyhetstips: redaktionen@aspiranten.se Ansvarig utgivare: Henrik Klingberg henrik.klingberg@umu.se

Redaktionen